Lista
Ładosia

Lista Ładosia to spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii. Wpisz nazwisko, miejscowość lub inną szukaną frazę, spośród tych dostępnych w kategoriach bazy, aby znaleźć informacje o posiadaczach nielegalnie wystawionych dokumentów.

Czytaj więcej
Nazwisko Imię
Pisownia imion została ujednolicona zgodnie ze „Spisem imion żydowskich” (Warszawa 1928). Była to jedyna możliwość uniknięcia dublowania się na liście osób. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do postaci historycznych, których imiona są powszechnie znane w formie innej niż proponowana przez „Spis”.
Rok urodzenia Miasto
Ta kategoria odnosi się do lokalizacji, jaką przypisali danej osobie członkowie grupy Ładosia. Wystawcy dokumentów sami stosowali różne kryteria określania lokalizacji, dlatego ten termin nie ma ścisłego znaczenia. Zazwyczaj jest to miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o paszport. Niektóre osoby podały lokalizację w innym kraju niż ich kraj urodzenia.
Państwo
Państwo, z którym była związana osoba ubiegająca się o paszport; najczęściej to, którego była obywatelem, choć w wielu przypadkach są to niepotwierdzone dane. Osobom wymienionym na liście przypisano takie obywatelstwo, jakie posiadały w dniu rozpoczęcia działań wojennych w ich kraju pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku Austrii i Czechosłowacji to odpowiednio 11 marca i 28 września 1938 roku, a w przypadku Niemiec – stan sprzed dojścia NSDAP do władzy). Nie uwzględniono przypadków pozbawienia obywatelstwa przez państwa europejskie w latach 1918–1939. Osobom o statusie bezpaństwowców przypisano ostatnie znane obywatelstwo.
Dokument Los osoby
Kornblum Gideon (Guy) 1942 Utrecht NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Kornblum Hermann 1906 Rybnik DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Korngold Marlena 1935 Kraków PL niesprecyzowany dokument of Haiti przeżył/przeżyła
Korngold Rywka 1906 Kraków PL niesprecyzowany dokument of Haiti przeżył/przeżyła
Kornitzer first name unknown n/a n/a n/a niesprecyzowany dokument los nieznany
Kornreich Mojżesz 1903 Kraków PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Korzuch née Oksenhendler Freda 1922 Sosnowiec PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Korzuch Bolesław (Bencyjon) 1921 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Korzuch Ezniel Jozek 1919 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Koschewski Irene n/a n/a n/a niesprecyzowany dokument los nieznany
Koschitzki Ada 1933 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Koschitzki Chana 1936 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Koschitzki Eliasz 1903 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Koschitzki Ruchla 1912 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Kováč Tibor 1905 Bratysława CZ paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Kowalski Reuwen 1927 Będzin PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Kowalski Sara 1900 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kozłowska née Klinger Chaja Nacha Sara 1916 Będzin PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Kozłowski Dawid 1916 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Kożuch Lehman n/a Dąbrowa Górnicza PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Krakauer Zymel 1922 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Krakenberger-Kissinger Martha 1901 Nurymberga DE niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła
Krakenberger-Tuchmanu Alice 1893 Nurymberga DE niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła
Krakenberger Herbert 1925 Nurymberga DE niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła
Krakenberger Otto 1898 Nurymberga DE niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła
Kratner Rosa 1923 n/a DE paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Krawczyk Reuwen n/a Sosnowiec PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Krawczykowa Miriam 1918 Warszawa PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Kreisberg-Klarfeld Berta 1881 Przemyśl AT paszport Paragwaju zginął/zginęła
Kreisberg Izydor Izaak 1877 Boryslav AT paszport Paragwaju zginął/zginęła
Krelman née Cymerman Gita 1920 Sosnowiec PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Krezelewska Miriam n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Krieger Maria n/a Katowice PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Kroental née Gold Chula Lena 1899 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Kroental Ida 1928 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Kroental Szlama 1902 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Kroll née Rotenstein Paulina n/a Warszawa PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Kroll Jan 1897 Warszawa PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Kruk J. L. n/a Warszawa PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kruk Ksyl n/a Warszawa PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kruskal-Gradenwitz Ada Leah 1910 Berlin DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Kruskal Herbert Chaim Noach 1900 Frankfurt DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Kruskal Judith-Naomi 1938 Frankfurt DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Kruskal Moshe 1940 Scheveningen DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Kruskal Rachel-Chawa 1937 Frankfurt DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Krystenfrajnd Aron 1923 Warszawa PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Krystenfrajnd Dawid 1891 Warszawa PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Krystenfrajnd Ita 1925 Warszawa PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Krystenfrajnd Ruchla 1893 Warszawa PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Krystenfrajnd Szejna 1925 Warszawa PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Krzesiwo (Keshev) née Manela Hadasa Jentla 1914 Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Krzesiwo (Keshev) Mordechaj Izrael 1912 Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Krzesiwo Jakub Wolf 1907 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Krzuzeich Mojżesz n/a Kraków PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Kühnreich Baruch 1897 Chrzanów PL poświadczenie obywatelstwa Haiti zginął/zginęła
Kühnreich Henryk 1928 Chrzanów PL poświadczenie obywatelstwa Haiti zginął/zginęła
Kühnreich Liba 1896 Chrzanów PL poświadczenie obywatelstwa Haiti zginął/zginęła
Kuperberg née Birenbaum Doba 1920 Dąbrowa Górnicza PL niesprecyzowany dokument of Paraguay przeżył/przeżyła
Kuperberg Hersz 1917 Dąbrowa Górnicza PL niesprecyzowany dokument of Paraguay przeżył/przeżyła
Kuperschmidt née Erner Szyfra Chana 1919 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kuperschmidt Icchak 1913 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kupferberg Fajgla Laja 1897 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kupferberg Gucia 1929 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kupferberg Icchak Majer 1907 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kupferberg Laja 1871 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kupferberg Regina 1922 Będzin PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Kupferberg Salomon n/a Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Haiti los nieznany
Kupferberg Szajndla 1917 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Kupferminc Abraham 1909 Sosnowiec PL paszport Hondurasu los nieznany
Kupferminc Nacha Razjla 1912 Sosnowiec PL paszport Hondurasu los nieznany
Kupferminc Ruth 1938 Sosnowiec PL paszport Hondurasu los nieznany
Kupferschmidt-Geldblum Rosl 1916 Amsterdam NL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju zginął/zginęła
Kupferschmidt Baruch 1916 Amsterdam NL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju zginął/zginęła
Kuttner née Berger Frajda 1897 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Kuttner née de Brenner Tauba n/a Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Kuttner Chaja Sara n/a Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Kuttner Hirsz 1892 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Kuttner Mendel 1931 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Kuttner Mina 1926 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Lam-Geijerhahn Anita Gertrude 1915 Wiedeń NL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Lam Marcel 1916 Amsterdam NL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Landau Abram Chil 1903 Piotrków Trybunalski PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Landau Aleksander 1897 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Landau Bank n/a n/a n/a poświadczenie obywatelstwa Haiti los nieznany
Landau Ber 1900 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Landau Chaja 1934 Sosnowiec PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Landau Chana 1900 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Landau Cypora 1899 Myszków PL paszport Hondurasu los nieznany
Landau Emanuel 1920 Amsterdam NL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Landau Estella Bronisława 1909 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Landau Frajda 1924 Częstochowa PL paszport Hondurasu los nieznany
Landau Gerda 1929 Amsterdam NL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Landau Gita 1900 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Landau J. n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Landau J. J. n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Landau Jakub 1922 Częstochowa PL paszport Hondurasu los nieznany
Landau Jakub n/a Sosnowiec PL paszport Hondurasu los nieznany
Landau Jakub 1923 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Landau Jerzy 1931 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Landau Jozef 1931 Amsterdam NL niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła