Historie

Losy osób, którym wystawiono paszporty i poświadczenia obywatelstwa krajów latynoamerykańskich, w większości pozostają nieznane. Rozpoczęcie na szeroką skalę prac badawczych oraz działań popularyzatorskich, dotyczących tego wątku w dziejach polskiej dyplomacji, wzbudziło odzew rodzin posiadaczy paszportów z różnych zakątków świata. Ich bliscy nawiązują kontakt z Instytutem Pileckiego, często odkrywając przed nami osobiste i poruszające historie. Chcemy się nimi dzielić, ponieważ stanowią one najcenniejszy dowód poświadczający, jak ważną rolę odegrała grupa Ładosia.