Czytelnia

W czasie prac o charakterze naukowo-badawczym zespół Instytutu Pileckiego przeprowadził liczne kwerendy w polskich i zagranicznych archiwach, które umożliwiły stworzenie wykazu źródeł (w tym zdjęć, dokumentów, akt procesowych, paszportów, fotografii) służących odtworzeniu przebiegu akcji paszportowej. Gromadzimy również informacje o publikacjach, książkach i artykułach na ten temat. Publikujemy i udostępniamy własne opracowania o charakterze naukowym. W ramach projektu Świadkowie Epoki tworzymy archiwum historii mówionej. Chcemy podzielić się tymi materiałami, zachęcając do samodzielnego poszerzania wiedzy o działalności grupy Ładosia i posiadaczach wystawionych przez nią paszportów.