Lista
Ładosia

Lista Ładosia to spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii. Wpisz nazwisko, miejscowość lub inną szukaną frazę, spośród tych dostępnych w kategoriach bazy, aby znaleźć informacje o posiadaczach nielegalnie wystawionych dokumentów.

Czytaj więcej
Nazwisko Imię
Pisownia imion została ujednolicona zgodnie ze „Spisem imion żydowskich” (Warszawa 1928). Była to jedyna możliwość uniknięcia dublowania się na liście osób. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do postaci historycznych, których imiona są powszechnie znane w formie innej niż proponowana przez „Spis”.
Rok urodzenia Miasto
Ta kategoria odnosi się do lokalizacji, jaką przypisali danej osobie członkowie grupy Ładosia. Wystawcy dokumentów sami stosowali różne kryteria określania lokalizacji, dlatego ten termin nie ma ścisłego znaczenia. Zazwyczaj jest to miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o paszport. Niektóre osoby podały lokalizację w innym kraju niż ich kraj urodzenia.
Państwo
Państwo, z którym była związana osoba ubiegająca się o paszport; najczęściej to, którego była obywatelem, choć w wielu przypadkach są to niepotwierdzone dane. Osobom wymienionym na liście przypisano takie obywatelstwo, jakie posiadały w dniu rozpoczęcia działań wojennych w ich kraju pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku Austrii i Czechosłowacji to odpowiednio 11 marca i 28 września 1938 roku, a w przypadku Niemiec – stan sprzed dojścia NSDAP do władzy). Nie uwzględniono przypadków pozbawienia obywatelstwa przez państwa europejskie w latach 1918–1939. Osobom o statusie bezpaństwowców przypisano ostatnie znane obywatelstwo.
Dokument Los osoby
Weinberg Leopold 1882 Warburg DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Weinberger-Horowitz Berta 1904 Wiedeń PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weinberger Aron 1904 Oświęcim PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weinberger Josef 1937 Wiedeń PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weinfeld Zalman Salomon n/a n/a PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Weingort Abraham 1890 Biała PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Weingort Estera 1920 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Weingort Mathilde 1892 Biała PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Weingort Ozjasz 1919 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Weingort Róża 1882 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Weinreb-Schaenker Amalia 1915 Amsterdam NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weinreb Berta n/a Wiedeń AT paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weinreb Samuel David (Faust) 1900 Amsterdam NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weinstein Lea n/a n/a PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Weinstock née Lednitzer Chaja 1903 Kraków PL paszport Haiti przeżył/przeżyła
Weinstock-Barab Zysla Gitla 1874 Maków Mazowiecki PL paszport Haiti zginął/zginęła
Weinstock Feiwel Abraham 1898 Mława PL paszport Haiti przeżył/przeżyła
Weinstock Maja n/a Będzin PL paszport Haiti los nieznany
Weinstock Naftali Jerachmil 1912 Warszawa PL paszport Haiti zginął/zginęła
Weinstock Riwa 1903 Kraków PL paszport Haiti los nieznany
Weinzieher Chana (Anna) 1872 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Weinzieher Estera 1921 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Weinzieher Salomon 1869 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Weinzieher Stefan 1916 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Weinzweig Herman n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Weisberg Abram 1940 Dąbrowa Górnicza PL paszport Paragwaju los nieznany
Weisberg Chaim Salomon 1913 Dąbrowa Górnicza PL paszport Paragwaju los nieznany
Weisberg Jacob 1938 Dąbrowa Górnicza PL paszport Paragwaju los nieznany
Weisberg Ruchla 1905 Dąbrowa Górnicza PL paszport Paragwaju los nieznany
Weisberg Sara-Belja 1942 Dąbrowa Górnicza PL paszport Paragwaju los nieznany
Weismann Pinchas n/a n/a PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Weiss née Kluger Perla 1898 Tarnów PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weiss-Merdinger Rachel Ruth 1927 Tarnów PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Weiss Chaim 1890 Tarnów PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weiss Jakub 1929 Tarnów PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weissbrodt Rachela 1904 Radom PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weissler-Herzog Alisa 1906 Stupava CZ niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weissler Alfred 1899 Mikołów PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weissler Aron 1941 Sosnowiec PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weissler Bernard 1937 Mikołów PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weissler Charlotte 1933 Mikołów PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weissler Josef 1937 Mikołów PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weissler Max 1935 Mikołów PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Weksberg Abraham 1940 Dąbrowa Górnicza PL paszport Peru los nieznany
Weksberg Chaim Salomon 1913 Dąbrowa Górnicza PL paszport Peru los nieznany
Weksberg Jakub 1938 Dąbrowa Górnicza PL paszport Peru los nieznany
Weksberg Ruchla 1905 Dąbrowa Górnicza PL paszport Peru los nieznany
Weksberg Sara 1942 Dąbrowa Górnicza PL paszport Peru los nieznany
Wekselman née Narcyz Sura Fajgla 1909 Żarnowiec PL paszport Haiti los nieznany
Wekselman Abraham 1904 Będzin PL paszport Haiti los nieznany
Wekselman Awigdor Lejb 1936 Będzin PL paszport Haiti los nieznany
Wekselman Chana Cywia 1933 Będzin PL paszport Haiti los nieznany
Wellner Lolo n/a Kraków PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Weltfrajd Majer Chil 1912 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Weltfrajd Mina 1913 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Wenger-Leifer Esther 1921 Hannover DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Wenger Baruch 1914 Oświęcim PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Wenger Reisel 1942 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Wenger first name unknown 1943 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Werdyger A. n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Werdygier Aron 1888 Zawiercie PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Werdygier Gila n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Werdygier Jeszaja 1914 Będzin PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Werdygier Rojza n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Werman Chana n/a Zawiercie PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Werner née Malinowska Jadwiga 1912 Lwów PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Werner née Wolak Helena n/a Warszawa PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Werner Bronisława 1939 Lwów PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Werner Greet n/a n/a NL niesprecyzowany dokument Hondurasu los nieznany
Werner Henryk 1914 Chorzów PL paszport Haiti los nieznany
Werner Mieczysław 1937 Lwów PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Werthauer Anna Elisabeth 1898 Amsterdam DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Werthauer Hans Herman 1925 Amsterdam NL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Werthauer Ries Bernhard 1884 Amsterdam NL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Werthauer Robert Emil 1927 Amsterdam NL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Werthauer first name unknown n/a Amsterdam NL paszport Paragwaju los nieznany
Weyl-Goldberg Gertrude 1897 Bochum DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weyl Berta Marianne 1929 Elberfeld DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Weyl Fritz 1887 Elberfeld DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Weyl Peter 1922 Elberfeld DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Wielikowski first name unknown n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Wiener née Silbermann Regina 1902 Sofia AT poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Wiener Eva Elise 1930 Berlin DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Wiener Fajga n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Wiener Gita n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Wiener Margarethe 1895 Hamburg DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Wiener Mirjam Emma 1933 Berlin DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Wiener Richard 1888 Vienna PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Wiener Ruth Hanna 1927 Berlin DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Wiener Syna 1903 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Wierzba née Pszenica Chana Rywka 1923 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Wierzba Boruch Wolf 1925 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Wijsenbeek-van den Berg Rosa 1887 Haga NL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju przeżył/przeżyła
Wijsenbeek-Wyler Hendriette 1923 Amsterdam NL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju przeżył/przeżyła
Wijsenbeek Henricus 1916 Amsterdam NL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju przeżył/przeżyła
Wijsenbeek Siegfried Salomon 1879 Haga NL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju przeżył/przeżyła
Wildmann Salomon n/a n/a PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Willner Mojsze Chiel n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Windman M. H. n/a Zagórze PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Windmüller Emil 1924 n/a NL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu przeżył/przeżyła