Lista
Ładosia

Lista Ładosia to spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii. Wpisz nazwisko, miejscowość lub inną szukaną frazę, spośród tych dostępnych w kategoriach bazy, aby znaleźć informacje o posiadaczach nielegalnie wystawionych dokumentów.

Czytaj więcej
Nazwisko Imię
Pisownia imion została ujednolicona zgodnie ze „Spisem imion żydowskich” (Warszawa 1928). Była to jedyna możliwość uniknięcia dublowania się na liście osób. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do postaci historycznych, których imiona są powszechnie znane w formie innej niż proponowana przez „Spis”.
Rok urodzenia Miasto
Ta kategoria odnosi się do lokalizacji, jaką przypisali danej osobie członkowie grupy Ładosia. Wystawcy dokumentów sami stosowali różne kryteria określania lokalizacji, dlatego ten termin nie ma ścisłego znaczenia. Zazwyczaj jest to miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o paszport. Niektóre osoby podały lokalizację w innym kraju niż ich kraj urodzenia.
Państwo
Państwo, z którym była związana osoba ubiegająca się o paszport; najczęściej to, którego była obywatelem, choć w wielu przypadkach są to niepotwierdzone dane. Osobom wymienionym na liście przypisano takie obywatelstwo, jakie posiadały w dniu rozpoczęcia działań wojennych w ich kraju pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku Austrii i Czechosłowacji to odpowiednio 11 marca i 28 września 1938 roku, a w przypadku Niemiec – stan sprzed dojścia NSDAP do władzy). Nie uwzględniono przypadków pozbawienia obywatelstwa przez państwa europejskie w latach 1918–1939. Osobom o statusie bezpaństwowców przypisano ostatnie znane obywatelstwo.
Dokument Los osoby
Rabinowicz Jechezkiel n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Rabinowicz N. n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Radunski Dawid n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Radzyńska Nina n/a n/a PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Radzyński Jakub n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Radzyński Józef n/a n/a PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Raigrodski-Raczewski Szejne 1896 Amsterdam NL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Raigrodski Mirjam 1935 Amsterdam NL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Raigrodzki Zalkind 1894 Amsterdam NL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rand Helena 1913 Limanowa PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Rand Ides n/a n/a n/a niesprecyzowany dokument los nieznany
Rand Israel 1941 Limanowa PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Rand Mojżesz 1912 Limanowa PL niesprecyzowany dokument of Paraguay przeżył/przeżyła
Rapaport née Aronskon Małka 1905 Łódź PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport née Aronsohn Mina 1914 Zgierz PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport née Boas Genowefa 1916 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport née Danziger Dwora 1919 Aleksandrów PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport née Ejbuszyc Gita 1897 Łuków PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Abraham 1933 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Anni 1917 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Aron 1915 Biała PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Aron 1913 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Bela 1930 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Chabsa 1905 Sanok PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Dawid 1939 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Estera 1923 Wodzisław PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Gołda 1909 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Icchak 1937 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Izrael 1930 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Izrael 1933 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Izrael 1920 Wodzisław PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Jakub 1885 Asunción PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Jakub 1942 Pińczów PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Jakub 1908 Radymno PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Majer 1935 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Matla 1922 Pińczów PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Miriam 1927 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Mojżesz 1935 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Mojżesz 1937 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Mojżesz 1939 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Perel 1932 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Róża 1911 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Rywka 1929 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Rywka 1937 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Rywka 1916 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Rywka 1916 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Rywka Laja 1910 Warszawa PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Sabina 1938 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Saul 1914 Biała PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Symcha 1909 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Szabsaj 1888 Pińczów PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Szymon 1913 Bielsko PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Tauba 1904 Łódź PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rapaport Wolf 1906 Sanok PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Rappaport Rafał n/a Sosnowiec PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Rassin Efraim n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Raszyner Henia n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Raszyner Norma 1910 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Ratzersdorfer Siegfried 1887 Antwerpia BE niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Raucher Józef 1938 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Raucher Pinchas 1904 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Raucher Ruchla 1909 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Rauchfleisch née Litwak Anna 1911 Żółkiew PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu zginął/zginęła
Rauchfleisch Michał n/a Żółkiew PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Rechnic Dawid 1912 Będzin PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Rechnic Icchak Israel 1868 Będzin PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Rechnic Rywka 1908 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Rechtman née Hollander Regina 1906 Będzin PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Rechtman Romuald 1896 Będzin PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Rechtman Symcha n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Reich née Hager Dora 1900 Czerniowce PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Reich Felicja 1923 Czerniowce PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Reich Henryk Józef 1936 Czerniowce PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Reich Marian Norbert 1933 Czerniowce PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Reiling-Kaufmann Ida 1882 Bensheim DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Reis Jakub 1893 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Remba Natan n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Remba Nuchim n/a n/a PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu zginął/zginęła
Ressler Leon n/a Tarnów PL poświadczenie obywatelstwa Haiti los nieznany
Retman Fruma 1919 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Retman Icchak 1921 Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Rimpel Aneta n/a n/a n/a niesprecyzowany dokument of Haiti los nieznany
Rimpel Natan n/a n/a n/a niesprecyzowany dokument of Haiti los nieznany
Ring Leopold 1889 Bochnia PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Ring Recha n/a Bochnia PL paszport Paragwaju los nieznany
Ring first name unknown n/a Bochnia PL paszport Paragwaju los nieznany
Ringelblum Idessa n/a Warszawa PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Ringelblum Michał n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Ringelblum Zizi n/a Warszawa PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Ringer née Pappenheim Lian 1911 Delatyn PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Ringer Anna 1938 Antwerp BE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Ringer Benjamin 1940 Antwerp BE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Ringer Eli 1943 Antwerp BE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Ringer Rachel 1937 Antwerp BE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Ringer Salomon 1913 Kraków NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Ripp Dawid 1884 Tarnów PL paszport Paragwaju los nieznany
Ripp Hanna 1884 Tarnów PL paszport Paragwaju los nieznany
Ripp Samuel 1905 n/a PL paszport Paragwaju los nieznany
Roco-Lisser Milka 1879 Amsterdam NL niesprecyzowany dokument Hondurasu zginął/zginęła
Roco Joseph 1875 Amsterdam NL niesprecyzowany dokument Hondurasu zginął/zginęła