Lista
Ładosia

Lista Ładosia to spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii. Wpisz nazwisko, miejscowość lub inną szukaną frazę, spośród tych dostępnych w kategoriach bazy, aby znaleźć informacje o posiadaczach nielegalnie wystawionych dokumentów.

Czytaj więcej
Nazwisko Imię
Pisownia imion została ujednolicona zgodnie ze „Spisem imion żydowskich” (Warszawa 1928). Była to jedyna możliwość uniknięcia dublowania się na liście osób. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do postaci historycznych, których imiona są powszechnie znane w formie innej niż proponowana przez „Spis”.
Rok urodzenia Miasto
Ta kategoria odnosi się do lokalizacji, jaką przypisali danej osobie członkowie grupy Ładosia. Wystawcy dokumentów sami stosowali różne kryteria określania lokalizacji, dlatego ten termin nie ma ścisłego znaczenia. Zazwyczaj jest to miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o paszport. Niektóre osoby podały lokalizację w innym kraju niż ich kraj urodzenia.
Państwo
Państwo, z którym była związana osoba ubiegająca się o paszport; najczęściej to, którego była obywatelem, choć w wielu przypadkach są to niepotwierdzone dane. Osobom wymienionym na liście przypisano takie obywatelstwo, jakie posiadały w dniu rozpoczęcia działań wojennych w ich kraju pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku Austrii i Czechosłowacji to odpowiednio 11 marca i 28 września 1938 roku, a w przypadku Niemiec – stan sprzed dojścia NSDAP do władzy). Nie uwzględniono przypadków pozbawienia obywatelstwa przez państwa europejskie w latach 1918–1939. Osobom o statusie bezpaństwowców przypisano ostatnie znane obywatelstwo.
Dokument Los osoby
Zylbergier née Rozmaryn Pesa 1915 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Zylbergier Baruch Dawid 1915 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Zylbergold first name unknown n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Zylberszac Abram Lejb 1896 Będzin PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Zylberszac Izrael 1902 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Zylbersztajn Jakub n/a Kopyczyńce PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Zylbersztajn Menachem 1903 Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju przeżył/przeżyła
Zyngier Aaron 1894 Końskie PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Zyngier Bajla n/a Sosnowiec PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Zyngier Chamis n/a Sosnowiec PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Zyngier Feliksa Lucyna 1938 Sosnowiec PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Zyngier Gita 1899 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Zyngier Jakub 1930 Sosnowiec PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Zyngier Ryszard n/a Sosnowiec PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Zyskind-Lis née Lis-Binderman Estera Ruchla 1912 Sosnowiec PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Zyskind-Lis Aleksander 1913 Sosnowiec PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Żmigród Adolfina 1887 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Żmigród Helena 1913 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Żmigród Ludwik 1888 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Żmigród Stefania 1913 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju przeżył/przeżyła
Żmigród Wera 1919 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Żmigród Władysław 1923 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Żurawin Adam 1917 Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu przeżył/przeżyła
Żurawin Lea 1921 n/a PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu przeżył/przeżyła
Żurawin Michał 1944 Vittel PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu przeżył/przeżyła