Lista
Ładosia

Lista Ładosia to spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii. Wpisz nazwisko, miejscowość lub inną szukaną frazę, spośród tych dostępnych w kategoriach bazy, aby znaleźć informacje o posiadaczach nielegalnie wystawionych dokumentów.

Czytaj więcej
Nazwisko Imię
Pisownia imion została ujednolicona zgodnie ze „Spisem imion żydowskich” (Warszawa 1928). Była to jedyna możliwość uniknięcia dublowania się na liście osób. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do postaci historycznych, których imiona są powszechnie znane w formie innej niż proponowana przez „Spis”.
Rok urodzenia Miasto
Ta kategoria odnosi się do lokalizacji, jaką przypisali danej osobie członkowie grupy Ładosia. Wystawcy dokumentów sami stosowali różne kryteria określania lokalizacji, dlatego ten termin nie ma ścisłego znaczenia. Zazwyczaj jest to miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o paszport. Niektóre osoby podały lokalizację w innym kraju niż ich kraj urodzenia.
Państwo
Państwo, z którym była związana osoba ubiegająca się o paszport; najczęściej to, którego była obywatelem, choć w wielu przypadkach są to niepotwierdzone dane. Osobom wymienionym na liście przypisano takie obywatelstwo, jakie posiadały w dniu rozpoczęcia działań wojennych w ich kraju pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku Austrii i Czechosłowacji to odpowiednio 11 marca i 28 września 1938 roku, a w przypadku Niemiec – stan sprzed dojścia NSDAP do władzy). Nie uwzględniono przypadków pozbawienia obywatelstwa przez państwa europejskie w latach 1918–1939. Osobom o statusie bezpaństwowców przypisano ostatnie znane obywatelstwo.
Dokument Los osoby
Szpiegelman née Ehrlich Zofia 1892 Będzin PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Szpiegelman Henryka 1922 Będzin PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Szpiegelman Mojżesz 1890 Będzin PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Szpigelman Jacheta 1899 Będzin PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Szpigelman Sara 1908 Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju zginął/zginęła
Szpigler Bandla n/a Katowice PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Szpilfogel Henryk n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu zginął/zginęła
Szpilfogel/Szpilvogel née Szereszewska Helena 1891 Wola Krzysztoporska PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Szpilfogel/Szpilvogel Julian n/a Warszawa PL paszport Hondurasu los nieznany
Szpilfogel/Szpilvogel Marian (Majer) 1886 Warszawa PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Szpilfogel/Szpilvogel Maurycy 1872 Wola Krzysztoporska PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Szpinadel Artur 1900 Warszawa PL paszport Peru zginął/zginęła
Szpindler Jechiel n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Szpiro Mordechaj n/a Warszawa PL niesprecyzowany dokument Hondurasu los nieznany
Szporn Fajga 1916 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Szprynger Fruma 1914 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Szprynger Hirsz 1912 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Szprynger Joel 1921 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Sztajnfeld Józef 1934 Zawiercie PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Sztatler Aaron 1917 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Sztatler Syma 1920 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Szteinfeld first name unknown n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Sztolcman Abraham n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju zginął/zginęła
Sztulman Dawid 1899 Sosnowiec PL paszport Hondurasu los nieznany
Sztulman Estera 1900 Sosnowiec PL paszport Hondurasu los nieznany
Sztulman Henryk 1937 Sosnowiec PL paszport Hondurasu los nieznany
Szuldiner née Wajncyjer Mina 1908 Warszawa PL paszport Hondurasu los nieznany
Szuldiner Symcha 1907 Warszawa PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Szulman Mera n/a n/a PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Szwajzer Fajga 1888 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Szwajzer Israel Mordka 1888 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Szwarc Frajda Hena 1938 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Szwarc Hirsz 1911 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Szwarc Sura Jacheta 1912 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Szydłowski Szaja n/a n/a PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Szyff Basia Leja 1915 Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Szylit née Siegelbaum Nacha 1912 Zagórze PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Szylit Samuel 1902 Zagórze PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Szylit Zyskind 1933 Zagórze PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Szynkarz Israel 1915 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Szytens Eliezer n/a Będzin PL paszport Haiti los nieznany
Śliwka Majer 1911 Zagórze PL niesprecyzowany dokument of Paraguay przeżył/przeżyła
Śliwka Sara 1913 Zagórze PL niesprecyzowany dokument of Paraguay los nieznany
Śpiewak Ita n/a Warszawa PL paszport Hondurasu los nieznany
Tabaksblatt Aleksander n/a Łódź PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju przeżył/przeżyła
Tabaksblatt Bolesław n/a Łódź PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Tabaksblatt Fajga n/a Łódź PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Tabaksblatt Israel n/a Łódź PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Taffel-Amsel Chana 1875 Sędziszów PL niesprecyzowany dokument Hondurasu zginął/zginęła
Taffel Abraham 1875 Sędziszów PL niesprecyzowany dokument Hondurasu zginął/zginęła
Tanenbaum Mendel n/a Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Tannenbaum Leo 1882 Drohobycz PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju zginął/zginęła
Tas-Herzberg Frieda 1896 Amsterdam NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Tas Henri 1888 Amsterdam NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Tas Jacques 1892 Amsterdam NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Tas Louis Mattijahu 1920 Amsterdam NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Tas Moritz 1898 Amsterdam NL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Tas Rebecca (Riva) 1922 Amsterdam NL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Taub née Ernst Cyrla 1918 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Taub Szmul 1913 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Taube née Auerbach Perel 1901 Stryj PL niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła
Taube Berthold n/a Frankfurt DE niesprecyzowany dokument los nieznany
Taube David 1940 Amsterdam NL niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła
Taube Ziwie 1934 Amsterdam NL niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła
Tchechoral-Masel Minna n/a Les Genêts FR niesprecyzowany dokument of Haiti los nieznany
Tchechoral Moses n/a Les Genêts FR niesprecyzowany dokument of Haiti los nieznany
Teitelbaum Israel 1925 n/a DE poświadczenie obywatelstwa Haiti zginął/zginęła
Teitelbaum Miriam 1919 Lukáčovce CZ niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Teitelbaum Mojżesz 1917 Dęblin PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Teller Chaim n/a Bochnia PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Teller Icchak 1922 Bochnia PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Teller Mojżesz n/a Bochnia PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Teller Sara n/a Bochnia PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Telner vel Kołodziejska Rywka vel Renata 1935 Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Telner Frajda 1908 Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Telner Hirsz Icchak 1904 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Telner Sara Gitla 1928 Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Tencer Benjamin 1909 Sosnowiec PL paszport Peru zginął/zginęła
Tencer Elza Zalula 1910 Sosnowiec PL paszport Peru przeżył/przeżyła
Tenenbaum née Szwajcer Chana 1910 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Tenenbaum Fruma 1911 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Tenenbaum Henoch 1909 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Tenenbaum Izrael 1907 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Tenenbaum Jehuda 1939 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Tenenbaum Mira 1940 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Tenenberg Pola 1920 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Tenenberg Zalman 1920 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Tenenwunsch Ch. n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Tennenbaum Eliezer n/a n/a PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Tennenberg Abraham Eliasz 1924 Będzin PL paszport Peru zginął/zginęła
Tennenberg Ruchla 1925 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Tenzer Dr. first name unknown n/a n/a PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Tenzer Chaja n/a Sosnowiec PL paszport Peru los nieznany
Terb first name unknown n/a Będzin PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Tewel Aron n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Thaler Frajda 1913 Stryj PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Thaler Norbert 1908 Stryj PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Thau Adolf 1904 Amsterdam AT paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Thau Evelyne 1934 Amsterdam AT paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Thau Gerda 1930 Amsterdam AT paszport Paragwaju przeżył/przeżyła