Lista
Ładosia

Lista Ładosia to spis osób, na których nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP w Bernie i organizacje żydowskie w Szwajcarii. Wpisz nazwisko, miejscowość lub inną szukaną frazę, spośród tych dostępnych w kategoriach bazy, aby znaleźć informacje o posiadaczach nielegalnie wystawionych dokumentów.

Czytaj więcej
Nazwisko Imię
Pisownia imion została ujednolicona zgodnie ze „Spisem imion żydowskich” (Warszawa 1928). Była to jedyna możliwość uniknięcia dublowania się na liście osób. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do postaci historycznych, których imiona są powszechnie znane w formie innej niż proponowana przez „Spis”.
Rok urodzenia Miasto
Ta kategoria odnosi się do lokalizacji, jaką przypisali danej osobie członkowie grupy Ładosia. Wystawcy dokumentów sami stosowali różne kryteria określania lokalizacji, dlatego ten termin nie ma ścisłego znaczenia. Zazwyczaj jest to miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o paszport. Niektóre osoby podały lokalizację w innym kraju niż ich kraj urodzenia.
Państwo
Państwo, z którym była związana osoba ubiegająca się o paszport; najczęściej to, którego była obywatelem, choć w wielu przypadkach są to niepotwierdzone dane. Osobom wymienionym na liście przypisano takie obywatelstwo, jakie posiadały w dniu rozpoczęcia działań wojennych w ich kraju pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku Austrii i Czechosłowacji to odpowiednio 11 marca i 28 września 1938 roku, a w przypadku Niemiec – stan sprzed dojścia NSDAP do władzy). Nie uwzględniono przypadków pozbawienia obywatelstwa przez państwa europejskie w latach 1918–1939. Osobom o statusie bezpaństwowców przypisano ostatnie znane obywatelstwo.
Dokument Los osoby
Levy Jeanne 1894 Amsterdam NL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju zginął/zginęła
Lewald-Lesser Lotte 1915 Bytom DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lewald Irene (Miriam) 1944 Bergen-Belsen DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lewald Ruth 1938 Praga DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lewald Walter 1904 Praga DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lewenberg-Levin Eva-Francina 1914 Nijmegen NL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Lewenberg Efraim Józef n/a Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Lewenberg Rachela 1915 Sosnowiec PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lewenstein-Szczęśliwy née Grandapel Henryka Sara 1923 Sosnowiec PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lewenstein Aaron Israel 1911 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Lewensztein Boruch n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Lewin A. M. n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Lewin Binem 1899 Warszawa PL niesprecyzowany dokument los nieznany
Lewin Brajdla 1900 Warszawa PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Lewin Chana 1893 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lewin Chana 1925 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Lewin Dwora 1873 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Lewin Eliezer 1891 Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju przeżył/przeżyła
Lewin Estera 1899 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Lewin Hendel 1924 Będzin PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Lewin Icchak Majer 1919 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Lewin Lejb n/a Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Lewin Lejb 1904 Warszawa PL niesprecyzowany dokument zginął/zginęła
Lewin Mendel 1899 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lewin Mojżesz Izrael 1903 Będzin PL paszport Peru los nieznany
Lewin Pinchas Jakow 1911 Warszawa PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Lewin Samuel Eliasz 1930 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lewin Szoln Fiszel 1928 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lewkowicz Szymon 1923 Będzin PL paszport Haiti zginął/zginęła
Lewkowicz Zelik Israel 1903 Zawiercie PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju zginął/zginęła
Lezer-Meyer Miriam 1924 Düsseldorf DE niesprecyzowany dokument Hondurasu przeżył/przeżyła
Liberman Gitla 1915 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Haiti przeżył/przeżyła
Liberman Jechiel n/a Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Haiti los nieznany
Liberman Sura 1938 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Haiti przeżył/przeżyła
Lichtbau Rojza n/a Bochnia PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Lichtblau née Dym Chawa 1900 Tarnów PL paszport Hondurasu los nieznany
Lichtblau Zahawa 1924 Tarnów PL paszport Hondurasu los nieznany
Lichtenbaum Jakub n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Lichtenstein Jakub 1901 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Lichtenstern née Spier Margarete Edith 1906 Wickrath DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lichtenstern Heinz 1907 Toruń DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lichtenstern Robert 1938 Amsterdam DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lichtenstern Ruth Regina 1935 Kolonia DE paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lichtig Edzia 1912 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lichtig Eliasz 1909 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lichtig Genendel 1933 Sosnowiec PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lichtig Lara 1937 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Lieber Frajda 1932 Oświęcim PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lieber Fruma 1902 Oświęcim PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lieber Henryk 1931 Kraków PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lieber Józef 1890 Oświęcim PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Lieberman Abraham Salomon 1893 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Lieberman Freda 1924 Sosnowiec PL niesprecyzowany dokument przeżył/przeżyła
Lieberman Sara 1906 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Liebermann née Stryżower Amalia (Malka Sara) 1887 Rzeszów PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Liebermann-Nussbaum Małka 1908 Rzeszów PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Liebermann-Salm Nellie 1925 Berlin DE paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Liebermann Jechiel Hersz 1891 Amsterdam PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Liebermann Ruth 1938 Amsterdam PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Liebermann Samuel Aaron 1918 Berlin DE poświadczenie obywatelstwa Hondurasu przeżył/przeżyła
Liebermann Sifra 1936 Amsterdam PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Lindenbaum first name unknown n/a n/a n/a niesprecyzowany dokument los nieznany
Lindenburg-Scharfstein Baria 1897 n/a NL paszport Haiti przeżył/przeżyła
Linzer Mojżesz Izrael 1912 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Linzer Rysia Sara 1922 Sosnowiec PL paszport Paragwaju los nieznany
Lipszyc Abraham 1890 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Lipszyc Brajna 1924 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Lipszyc Dwojra 1921 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Lipszyc Gita 1896 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Lis Zygmunt n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Lissauer-Silberberg Frieda 1888 Hamburg DE paszport Haiti zginął/zginęła
Lissauer Kurt 1910 Hamburg DE paszport Haiti zginął/zginęła
Litmann Pejsach n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Litmanowicz Mojżesz n/a n/a PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Litwak née Kanner Sabina Helena n/a Żółkiew PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Litwak Efraim n/a Lwów PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Litwak Juda Leib n/a Żółkiew PL poświadczenie obywatelstwa Hondurasu los nieznany
Liwer née Binsztok Szejna Brajna 1912 Będzin PL paszport Hondurasu los nieznany
Liwer née Grylak Chaja-Cysla 1900 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Liwer née Kaminer Miriam Ałta 1905 Będzin PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Liwer Aron 1889 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Liwer Aron (Arie) 1906 Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Liwer Berek n/a Warszawa PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Liwer Berisch 1887 Będzin PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Liwer Dawid 1901 Będzin PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Liwer Izrael Aaron 1900 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Liwer Majer 1919 Będzin PL paszport Paragwaju przeżył/przeżyła
Liwer Menachem 1928 Będzin PL paszport Hondurasu przeżył/przeżyła
Liwer Perel 1909 Będzin PL paszport Paragwaju los nieznany
Liwer Reuwen 1912 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Liwer Reuwen 1930 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Liwer Salomon 1903 Będzin PL paszport Hondurasu zginął/zginęła
Liwer Zyszla 1889 Będzin PL paszport Paragwaju zginął/zginęła
Löbl Jojne n/a n/a n/a poświadczenie obywatelstwa Haiti los nieznany
Loeb-Brunschwig Adrienne Caroline 1884 Altkirch DE niesprecyzowany dokument of Haiti zginął/zginęła
Loeb-Rothschild Louise 1888 Cannstadt DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Loeb Berthold 1882 Grünstadt DE niesprecyzowany dokument of Haiti zginął/zginęła
Loeb Richard 1874 Mutterstadt DE paszport Paragwaju zginął/zginęła
Loewental first name unknown n/a Przemyśl PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany
Londner née Glaser Rojza n/a Sosnowiec PL poświadczenie obywatelstwa Paragwaju los nieznany