Wystawy,

To wszystko tutaj

10 marca 2020
Berno, Ambasadzie RP w Szwajcarii

W rezydencji ambasadora przy Ambasadzie RP w Bernie odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji stałej poświęconej akcji paszportowej prowadzonej przez polskich dyplomatów w czasie II wojny światowej.
„W latach 40. XX w. w tym pokoju mieścił się gabinet Aleksandra Ładosia. Pracował tu od 1940 do 1945 roku, w czasach wyniszczającej wojny i niewyobrażalnych zbrodni Holokaustu. W tym właśnie gabinecie zrodził się pomysł fałszowania obywatelstwa Paragwaju. To tutaj Ładoś omawiał szczegóły operacji ze swoimi współpracownikami i dał im zielone światło na rozpoczęcie działań, które były, jak wspomniałem, nielegalne i bardzo ryzykowne ze względów politycznych. [...] Przez telegramy wolny świat informowano o Holokauście i innych zbrodniach niemieckich. Wysyłano stąd pomoc. Stacja służyła jako platforma informacyjna pomiędzy Żydami europejskimi a Zachodem. Nic dziwnego, że wiele lat po wojnie niektórzy szwajcarscy Żydzi uważają ten budynek za miejsce święte. Przyłączamy się do nich, upamiętniając Aleksandra Ładosia i jego współpracowników, ratujących tych, których skazano na zagładę tylko ze względu na pochodzenie. Dziękuję Ambasadorowi Kumochowi za to, że wydobył na światło dzienne historię swojego poprzednika, a także Instytutowi Pileckiego za przygotowanie wystawy” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.
W otwarciu wystawy wzięli udział: Anna Gutkowska – wicedyrektor Instytutu, Hanna Radziejowska – kierownik oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie, dr Jakub Kumoch – ambasador, Szymon Szynkowski vel Sęk – wiceminister spraw zagranicznych oraz przedstawiciele rodzin, które próbowano uratować za pośrednictwem fałszywych paszportów.

Galeria

Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo