Wystawy,

W międzynarodowym gronie

19 października - 21 października 2021 roku
Warszawa, Międzynarodowa konferencja naukowa „Decyzja: ratować ludzi. Dyplomaci i akcje pomocowe podczas Holokaustu”

Z okazji obchodów Roku Grupy Ładosia Instytut Pileckiego zorganizował międzynarodową konferencję naukową, poświęconą wysiłkom dyplomatów na rzecz ratowania Żydów w czasie II wojny światowej. Badacze z Polski i zagranicy wygłosili referaty oraz dyskutowali nie tylko o działaniach Polskiego Poselstwa w Bernie, lecz również o akcjach ratunkowych dyplomatów m.in. z Czechosłowacji, Rumunii i Szwajcarii, a także o dalszych perspektywach badawczych. Wystawa „Paszporty życia” w języku polskim i angielskim towarzyszyła uczestnikom konferencji przez cały okres jej trwania.

Galeria

Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo