Wystawy,

Theresienstadt

10 czerwca - 31 sierpnia 2021
Terezín, Památník Terezín

Muzeum Getta w Terezínie jest ostatnim miejscem ekspozycji wystawy "Paszporty życia" w ramach współpracy Instytutu Pileckiego z Instytutem Polskim w Pradze.

Terezín, niewielkie miasto na północ od Pragi, stanowi najważniejsze miejsce pamięci na mapie czeskiej martyrologii okresu II wojny światowej. Na jego terenie w 1941 roku powstało getto, w którym w ramach "ostatecznego rozwiązania" miała zostać skoncentrowana większość Żydów z terenów Protektoratu Czech i Moraw. Ostatecznie w getcie znalazło się też wielu mieszkańców żydowskiego pochodzenia z Rzeszy, Holandii, Danii, Słowacji i Węgier. W transportach śmierci wywieziono stąd łącznie około 88.000 osób.

Galeria

Foto / Photo
Foto / Photo