Wystawy,

Na Zaolziu

30 września 2021 roku
Třinec, Kino Kosmos

Organizowane corocznie Dni Polskie są świętem polskiej społeczności na Zaolziu – części Czech na pograniczu Polski i Słowacji. W 2021 roku były obchodzone w dniach 16 września-3 października w Karwinie, Jabłonkowie i Trzyńcu. Kongres Polaków w Republice Czeskiej we współpracy z Instytutem Pileckiego zorganizował z okazji Dni Polskich prezentację wystawy „Paszporty życia”. Miała ona miejsce w Kinie Kosmos w Trzyńcu, gdzie towarzyszyła pokazom polskich filmów. Po zakończeniu Dni Polskich ekspozycja nadal dostępna jest dla zwiedzających. Wystawę przygotowano w języku czeskim, aby z historią Grupy Ładosia mogli się również zapoznać Czesi mieszkający na Zaolziu.

Galeria

Foto / Photo