Waserman, Elhanan

Nazwisko, Imię
Pisownia imion została ujednolicona zgodnie ze „Spisem imion żydowskich” (Warszawa 1928). Była to jedyna możliwość uniknięcia dublowania się na liście osób. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do postaci historycznych, których imiona są powszechnie znane w formie innej niż proponowana przez „Spis”.
Waserman, Elhanan
Rok urodzenia 1874
Miasto
Państwo, z którym była związana osoba ubiegająca się o paszport; najczęściej to, którego była obywatelem, choć w wielu przypadkach są to niepotwierdzone dane. Osobom wymienionym na liście przypisano takie obywatelstwo, jakie posiadały w dniu rozpoczęcia działań wojennych w ich kraju pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku Austrii i Czechosłowacji to odpowiednio 11 marca i 28 września 1938 roku, a w przypadku Niemiec – stan sprzed dojścia NSDAP do władzy). Nie uwzględniono przypadków pozbawienia obywatelstwa przez państwa europejskie w latach 1918–1939. Osobom o statusie bezpaństwowców przypisano ostatnie znane obywatelstwo.
Kowno
Państwo
Państwo, z którym była związana osoba ubiegająca się o paszport; najczęściej to, którego była obywatelem, choć w wielu przypadkach są to niepotwierdzone dane. Osobom wymienionym na liście przypisano takie obywatelstwo, jakie posiadały w dniu rozpoczęcia działań wojennych w ich kraju pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku Austrii i Czechosłowacji to odpowiednio 11 marca i 28 września 1938 roku, a w przypadku Niemiec – stan sprzed dojścia NSDAP do władzy). Nie uwzględniono przypadków pozbawienia obywatelstwa przez państwa europejskie w latach 1918–1939. Osobom o statusie bezpaństwowców przypisano ostatnie znane obywatelstwo.
LT
Dokument niesprecyzowany dokument
Los osoby zginął/zginęła

Wasserman Elchonon Bunim (1874–1941) – wybitny rabin i roszawa jesziwa (dziekan) w przedwojennej Europie

Urodził się w Birżach (lit. Biržai) na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim (na terenie dzisiejszej Litwy) jako syn sklepikarza Naftalego Beinisha i Sheiny Racheli. W 1890 roku jego rodzina przeniosła się do Bowska (jid. Bojsk, łot. Bauska) w dzisiejszej Łotwie, a piętnastoletni wtedy Elchonon rozpoczął studia pod okiem rabinów Eliezera Gordona i Szymona Szkopa. Następnie przez dwa lata uczył się u Sołowiczika, uważając go później za swojego pierwszego rebbe (nauczyciela i mentora).

W 1899 roku ożenił się z Michlą, córką rabina Meira Atlasa. Przez wiele lat mieszkał w domu swojego teścia, gdzie zgłębiał nauki Tory. Następnie wraz z Yoelem Baranchikiem założył mesiwtę (szkołę średnią) w Mścisławiu. Zyskał opinię wybitnego nauczyciela. W 1921 roku rząd sowiecki zezwolił badaczom Tory na opuszczenie Rosji. Kiedy zabrakło pieniędzy, Elchonon udał się do Stanów Zjednoczonych, aby zebrać fundusze dla jesziwy. Do Polski wrócił tuż przed wybuchem wojny, chociaż wiedział, że w razie niemieckiej inwazji jego życie może być w niebezpieczeństwie.

Był jednym z przywódców Agudat Israel i był uważany za duchowego następcę Kagana. Słynął z jasnej, wnikliwej analizy talmudycznej. Jego popularne prace stanowią niezbędny materiał w jesziwach na całym świecie.

Po 1939 roku udał się do Wilna. W 1941 roku, podczas wizyty w Kownie, został aresztowany przez litewskich sympatyków nazistów i wraz z 12 innymi rabinami wysłany na śmierć. Został zamordowany przez kolaborantów litewskich 7 lipca (12 Tamuz) 1941 roku w Forcie VII Twierdzy Kowno.

Wasserman miał kilku synów. Pierwszy z nich, Elazar Simcha (1899-1992), był dziekanem Yeshiva Beth YehudahDetroit w latach czterdziestych XX wieku, założył Yeshiva Ohr Elchonon (później przemianowaną na Yeshiva Ohr Elchonon Chabad/West Coast Talmudical Seminary) w Los Angeles w Kalifornii, w latach pięćdziesiątych XX wieku, a później założył jesziwę Ohr ElchononJerozolimie. Kolejny, David, przeżył Holokaust, ożenił się ponownie i przeniósł do Brooklynu w Nowym Jorku. Trzeci, Naftoli, zginął podczas Holokaustu.