Debaty/seminaria/spotkania,

Łączymy siły

10 marca 2020
Berno
Ambasada RP w Szwajcarii

Ambasador Jakub Kumoch w imieniu Ambasady RP w Szwajcarii i wicedyrektor Anna Gutkowska w imieniu Instytutu Pileckiego podpisali deklarację o wspólnym upamiętnieniu grupy Ładosia (polskich dyplomatów oraz przedstawicieli organizacji żydowskich, którzy razem ratowali Żydów od Zagłady, wystawiając im fałszywe paszporty krajów neutralnych).
Deklaracja ma na celu tworzenie wspólnych projektów badawczych i wydawniczych, a także wystaw, konferencji i wykładów.

Galeria

Foto / Photo
Foto / Photo
Foto / Photo